Open stootvoeg

Open stootvoeg  is een voeg soort waarbij er een speciale techniek wordt toegepast. Bij deze manier van voegen laat de metselaar een kleine open ruimte aan de verticale zijkanten van de baksteen. Deze ruimtes worden dus niet opgevuld met mortel. Hierdoor kan de achterliggende spouw geventileerd worden en kan vocht vrij komen. Dit is een goede manier om water af te voeren. Hoeveel ruimtes er open worden gelaten verschilt per muur.