Terughoudende voeg

Terughoudende voeg, is een voeg  soort met een glad oppervlak. Bij de verdiepte voeg wordt gebruik gemaakt van een doorgestreken voeg die 2 tot 5 mm achter het zichtvlak van de steen ligtDe iets terughouden voeg is een variant op deze methodehet heeft dezelfde vorm maar de voeg is iets minder verdiept. Deze beide soorten voegen worden gebruikt voor het ruimtelijk effect.